תקנון

תקנון ותנאי שימוש אתר צברה

כללי

ברוכים הבאים לאתר חברת צברה, מבחר נעלי ילדים ומותגים. באמצעות אתר זה ניתן לרכוש מוצרם הנמכרים על ידי חברת צברה וכן ניתן למצוא בו מידע אודות מוצריה. האתר מופעל על ידי חברת נעלי צברה מרחוב אלנבי 60 ת"א (להלן: "צברה" או "החברה"). ניתן לפנות בכל שאלה או סוגיה בקשר לאתר ו/או השירות הניתן על ידי צברה למוקד שירות לקוחות של החברה באמצעות דוא"ל info@sabarashoes.co.il או טלפון 03-517-6732 מענה יינתן בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 17:00 ובימי שישי וערבי חג בין השעות 10:00 עד 14:00.

הוראות תקנון זה מפרטות את תנאי השימוש באתר על ידי המשתמש בו וכן את תנאי השימוש החלים על כל פעולה ו/או הזמנה ו/או רכישה שתתבצע על ידו באמצעות האתר והם מהווים חוזה מחייב בין המשתמש לבין צברה. שימוש באתר לרבות רכישת מוצרי החברה באמצעותו, משמע הסכמה לתנאי השימוש כאמור. על כן, הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי השימוש באתר המפורטים להלן.

1. "שימוש באתר" - לרבות גלישה, רכישה והרשמה לחברות במועדון לקוחות. "לקוח" - גולש, משתמש או רוכש באמצעות האתר.

2. התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

3. התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.

4. מי רשאי להשתמש באתר? רשאי לעשות שימוש באתר מי שכשיר לבצע פעולה משפטית מחייבת. משתמש שהינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולה משפטית ללא אשור אפוטרופוס נדרש לקבל אשור מאת הוריו או האפוטרופוס החוקי לעשות שימוש באתר. האחריות בגין השימוש באתר על ידי קטין ו/או מי שאינו זכאי לבצע פעולה משפטית חלה על ההורים ו/או האפוטרופוס בלבד.

5. השירותים המוצעים באתר כוללים, בין היתר, מתן מידע אודות החברה, הצגת קטלוג מוצרים, אפשרות רכישת מוצרי החברה, רשימת סניפים בהם נמכרים מוצרי החברה.

6. צברה רשאית לשנות את תוכן האתר, השירותים ו/או המוצרים המוצעים בו ואופן השימוש באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה או מי מטעמה בקשר לכך.

7. הרכישות באמצעות האתר הן לצורך ביתי, אישי ומשפחתי בלבד.

8. המוצרים המוצעים לרכישה באמצעות האתר מופיעים לפי מותגים וקטגוריות וניתן לזהותם באמצעות תמונה ותיאור הנדרש לפי חוק. על אף האמור, התיאור הינו כללי וייתכן לא ממצה והלקוח רשאי בכל עת לפנות בשאלות למוקד שירות הלקוחות של צברה לקבלת מידע נוסף. בסמוך אל המוצר מצוין מחירו הכולל של המוצר.

9. על אף האמור, התמונות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכן והמוצר ייראה שונה בפועל מאשר בתמונה באתר וזאת לאור השימוש בזוויות צילום מוגבלות. ללקוח לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

10. המחיר של המוצר כפי שהוא מופיע באתר הינו המחיר הקובע לשם רכישת המוצר באמצעות האתר ולא תהיה למשתמש כל טענה אם מחיר של המוצר שונה באחת או יותר מהחנויות בהן נמכרים המוצרים ו/או המותגים של צברה.

11. לכל רכישה יתווספו דמי משלוח כפי שיפורטו באתר.

12. הליך הרכישה מבוצע באמצעות תהליך רכישה מאובטח.

13. לקוח יבחר את המוצרים שהוא מעוניין לרכוש ויוסיף אותם לסל הקניות. בתום שלב בחירת המוצרים, על הלקוח לבצע תהליך רכישה על ידי מילוי פרטיו המדויקים במקום המיועד לכך באתר. מילוי פרטים אישיים כוזבים ו/או פרטי אשראי כוזבים מהווה עבירה פלילית. כמו כן, אי מילוי פרטים מדויקים למשלוח עלול לגרום לכך כי לא ניתן יהיה לספק את המוצרים המוזמנים למען הנכון ובמקרה כזה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה.

14. לאחר ביצוע ההזמנה תישלח לכתובת דוא"ל של הלקוח אשור הזמנה.

15. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להחזיק מלאי סביר של המוצרים המוצעים באתר, לרבות מידות שונות וזאת בכדי לספק כל מוצר שהוזמן. עם זאת, במידה והמוצר שהוזמן אינו נמצא במלאי, משום שאזל באופן זמני או קבוע או מכל סיבה אחרת, החברה תיצור קשר עם הלקוח בדוא"ל או בטלפון ותודיע לו על כך. במקרה כזה הלקוח לא יחויב בגין רכישת המוצר כאמור. בכל מקרה, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין הזמנת מוצר שלא ניתן לספקו כאמור.

16. פרטי הלקוח ישמשו אך ורק על מנת לבצע את ההזמנה אלא אם כן הסכים הלקוח במפורש לעשות בהם שימוש אחר.

17. לאחר ביצוע העסקה יישלח ללקוח טופס גילוי בדוא"ל ובו מספר הזמנה ופרטי ההזמנה.

18. תשלום עבור עסקאות המתבצעות באתר ייעשה אך ורק באמצעות כרטיסי אשראי ישראליים. 19. על אף האמור, השלמת ביצוע העסקה מותנת באשור ביצוע העסקה על ידי חברת האשראי. במידה והעסקה לא תאושרנה על ידי חברת האשראי, תשלח ללקוח הודעה על כך ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד צברה בקשר לכך.

20. לאחר בחירת המוצרים יבחר המשתמש את אופן וזמני האספקה המתאימים לו בהתאם לאפשרויות המוצגות באתר. המוצרים יסופקו לכתובת מלאה ומדויקת כפי שנמסרה על ידי המשתמש. אפשרויות משלוח, דמי משלוח וזמני אספקה יפורטו באתר.

21. לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")

22. ביטול העסקה ייעשה בהודעה בכתב מיום עשיית העסקה ועד ארבע עשר ימים מיום קבלת המוצר.

23. לקוח שהינו אזרח ותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות בהתאם להגדרות בחוק הגנת הצרכן רשאי לבטל את העסקה תוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק. 24. הודעת הביטול תינתן בכתב, לרבות בדוא"ל או בפקס. קיבל הצרכן את המוצר, הוא יחזירו לצברה על חשבונו למען החברה. החברה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או העסקה או 100 ₪ , לפי הנמוך מבניהם.

25. אתר צברה מציע ללקוחות להצטרף למועדון הלקוחות של החברה. על הלקוח המעוניין להצטרף למועדון לקרוא את תקנון מועדון הלקוחות המופיע באתר ולמלא את פרטיו המדויקים והנכונים במקום המיועד לכך.

26. בעת רישום למועדון הלקוחות פרטי הלקוח יישמרו במאגר מועדון לקוחות של צברה שמספרו 700062874 ("מאגר הלקוחות"). הלקוח מצהיר כי רישום פרטיו האישיים נעשה מרצונו החופשי וכי פעולת הרישום מהווה הסכמה להיכלל במאגר הלקוחות. מובהר כי הלקוח אינו חייב על פי חוק למסור את פרטיו. כל לקוח המעוניין להסיר עצמו מן המאגר רשאי להודיע על כך לחברה בכל עת. 27. בעת הסרתו מן המאגר תבוטל חברותו במועדון הלקוחות.

28. בעת הצטרפות למועדון הלקוחות או בעת מסירת פרטיו לרכישת מוצר או מטרה אחרת, יציין הלקוח אם הוא מעוניין לקבל דברי פרסומת מאת צברה או מי מטעמו באמצעות הדואר האלקטרוני, הפקס, SMS או הודעה קולית. הלקוח רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לצברה על סירובו לקבל דברי פרסומת באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני: info@sabarashoes.co.il או בטלפון 03-517-6732

29. הגלישה באתר מתאפשרת ללא צורך במסירת פרטים אישיים או סיסמה. בעת גלישת הלקוח באתר, גם אם לא נרשם למועדון הלקוחות או הסכים לקבל דיוור ישיר, יכול שיצטבר מידע על מבצעים שהביע בהם עניין, עמודים או קטגוריות שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו ועוד. צברה רשאית לאסוף מידע כאמור והוא ישמש אותה לפילוח סטטיסטי. כמו כן, צברה רשאית להעביר מידע כאמור ו/או להשתמש בו, בין היתר, לצרכי פרסום, לשם משלוח דפי נחיתה ובלבד שהקשר של הלקוח הספציפי למידע זה לא ניתן לזיהוי.

30. רכישה - המידע שנמסר על ידי הלקוח בעת רכישה הינו לצורך ביצוע תהליך תשלום ומשלוח בלבד ולא יישמר בידי החברה.

31. דיוור ישיר – דיוור ישיר יישלח אך ורק ללקוח שמילא את פרטיו והסכים לקבלתו. לקוח רשאי בכל עת להסיר עצמו מרשימת התפוצה באותו אופן בו קיבל את הדיוור או באמצעות יצירת קשר עם החברה באופן אחר.

32. צברה מעניקה אחריות למוצרים הנרכשים באתר למשך שלושה חודשים מיום ביצוע העסקה ("תקופת האחריות"). בתקופת האחריות מתחייבת צברה לבדוק כל מוצר שמתגלה בו קלקול ולתקנו, במידת הצורך, אם הוא הנובע מפגם בתהליך הייצור בלבד, בכפוף שנעשה שימוש סביר במוצר. התיקון יבוצע תוך 10 ימים מיום מסירת המוצר. במידה והפגם אינו ניתן לתיקון יוצע ללקוח מוצר חלופי או שובר זיכוי. על אף האמור ולמען הסר ספק, אין לצברה אחריות בקשר למנגנוני תאורה, פייטים, שרוכים, אבנים וקישוטים ו/א אביזרים אחרים במוצרים. כמו כן, שפשוף, בלאי, שחיקה לא ייחשבו כפגם במוצר. אין אחריות על קלקול הנגרם כתוצאה משימוש רשלני, היזק בזדון, שימוש לא סביר במצור ולפגם במוצר כתוצאה מניקוי או טיפול שלא בהתאם להוראות שימוש או טיפול סביר, לרבות לעניין ניקוי המוצר.

33. המידע באתר הינו מידע שיווקי הכולל את כל הפרטים על פי דין. עם זאת, מדובר במידע כללי ולא בהכרח ממצה. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות של המוצרים המוצעים באתר. צברה לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע כאמור.

34. צברה לא תהיה אחראית בקשר לכל תקלה, בעיית תקשורת, וירוס או תקלה טכנית במחשב או מכשיר אלקטרוני אחר של הלקוח או מי מטעמו כתוצאה מגלישה או שימוש באתר צברה.

35. באתר מופיע מידע מאת גורמים חיצוניים (ספקים, יצרנים וכו'). מידע כאמור מוצג באחריות הגורמים החיצוניים בלבד צברה אינה אחראית לאמיתות תוכנו והיא לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המגיע מאותם גורמים חיצוניים.

36. לקוח לא יעשה כל פעולה אשר עלולה לפגוע באתר, בתכניו ובמפעיליו ובכלל זה לא יעביר תכנים שעלולים לפגוע בצנעת הפרט ו/או שמנוגדים לחוק לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים וכל דין אחר. כמו כן לקוח לא יפיץ או יעביר באמצעות האתר חומר או מידע הכולל וירוס או כל דבר אחר העלול לפגוע בתקינות ובטכנולוגיות התומכות באתר.

37. מבלי לגרוע מן האמור צברה רשאית לחסום גישה לאתר ללקוח, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או נימוק, אם על פי שיקול דעתה נראה כי לקוח עושה שימוש לרעה באתר בכל צורה שהיא והלקוח מתחייב לשפות את צברה בכל מקרה שכתוצאה מהתנהגותו בקשר לשימוש באתר, נגרם נזק לצברה ו/או לצד שלישי.

38. האתר והתכנים הכלולים בו, לרבות סימני המסחר, זכויות רשומות וזכויות שטרם נרשמו, הלוגואים, הטקסטים , התמונות, הגרפיקה, קבצי שמע ווידיאו וקבצי מדיה אחרים, עימוד האתר, אופן סידורם של התכנים וכל רכיב אחר המהווה חלק מן האתר, הינם קניינם הרוחני של צברה או של צד שלישי שנתן לה הרשאה מפורשת לעשות בהם שימוש. אין להפיצם ו/או להעתיקם ו/או לשכפלם ו/או לעשות בהם שינויים או עריכה, תרגום או שימוש אחר כלשהו, מלא או חלקי למטרה מסחרית או באופן העלול לפגוע בקניין הרוחני של צברה או של צד שלישי כאמור, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת צברה. כמו כן אין לעשות שימוש כלשהו בנתונים המופיעים באתר ללא אשור בכתב ומראש מאת החברה. אין להעלות קישור מאתר החברה ו/או מאחד מדפי אתר החברה לאתר אחר ללא אשור בכתב ומראש מאת החברה.

39. הדין החל על השימוש באתר הוא דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב.

40. לצברה שיקול הדעת הבלעדי לא לאפשר ו/א להפסיק, ללא הודעה מוקדמת וללא צורך בהנמקה, שימוש באתר למי שהפר את תנאי מתקנון זה.

41. לחברה הזכות לשנות את תקנון האתר בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש.

42. צברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כל עוד לא הצד השלישי יפעל בהתאם להוראות תקנון זה.

אנו מאחלים לך קנייה מהנה!

Loading...